Djupbotten

Från TopplistWiki
Hoppa till: navigering, sök
Djupbotten
Djupbotten är en typ av botten som består av ett löstagbart tråg som fylls med träflis eller annat organiskt material för att mer efterlikna binas naturliga miljö.

Det finns olika hypoteser kring varför man bör använda en djupbotten i sin topplistkupa. En hypotes är att det ger bina bättre möjligheter att reglera fukt i kupan. En annan tanke är att man vill skapa en bra miljö för djur som gillar att äta varroa, te.x. tvestjärtar och klokrypare.

Botten i djupbottnen täcks med ett bitätt metallnät, ca. 2,5 mm maskstorlek (dock ej större än 4 mm). Djupbottnen fylls med träflis, sågspån eller kutterspån kan vara för smått vilket kan leda till att en del bin städar ut det. Träflisen får inte heller vara för stort, då bina ska ha möjlighet att flytta runt fliset på botten efter behov. Bitarna på ytan av djupbottnen bör åtminstone vara ett par cm2. En kompostkvarn med knivar ger lagom stort flis, andra alternativ kan vara hyvel/svarvspån.