Varroa

Från TopplistWiki
Hoppa till: navigering, sök

Varroa (Varroa) är ett släkte kvalster som parasiterar på bin. Den mest aktuella för biodlare är arten Varroa destructor som är den enda som parasiterar på det europeiska honungsbiet, eller tambin V. destructor är ursprungligen en parasit hos det asiatiska honungsbiet och samhällen av asiatiska bin skadas inte nämnvärt av kvalstret. När parasiten etablerats i bisamhällen av europiska honungsbin är inte känt, men det finns uppgifter som tyder på att samhällen i östra Sovjetunionen var angripna redan i slutet på 1940-talet.

Se även